Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Máy tính tiền tệ (undefined)

Máy tính tiền tệ cho phép người dùng chuyển đổi một lượng tiền tệ được đặt thành một loại tiền tệ khác. FxPro cung cấp một công cụ chuyển đổi tiền tệ cho phép người dùng tính toán chuyển đổi ngoại hối giữa hai mươi ba loại tiền tệ khác nhau. Sử dụng máy tính dễ dàng hơn bao giờ hết: các nhà giao dịch chọn đơn vị tiền tệ của họ, đơn vị tiền tệ cần quy đổi và số tiền cần chuyển đổi. Nhấp vào nút tính toán sẽ thực hiện tính toán bằng cách sử dụng tỷ giá thị trường trực tiếp.