Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Cặp tiền tệ (undefined)

Trong Forex, ngoại hối được giao dịch theo cặp. Mỗi loại tiền tệ được kí hiệu dưới dạng chữ viết tắt ba chữ cái và thường được tách biệt với đơn vị tiền tệ được ghép nối bởi dấu cách, dấu chấm hoặc ký hiệu/. EUR/USD đề cập đến cặp tiền Euro - US Dollar. Đồng tiền đầu tiên trong cặp tiền được gọi là tiền tệ cơ bản. Đơn vị tiền tệ thứ hai trong cặp tiền được gọi là tiền tệ báo giá. Giá trị của cặp tiền được xác định bởi số lượng tiền tệ báo giá được yêu cầu để mua một đơn vị tiền tệ cơ bản. Vì vậy, nếu EUR/USD hiện đang giao dịch ở mức 1.31 thì điều này có nghĩa là $ 1.31 mua được € 1.