Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Giao dịch trong ngày (undefined)

Giao dịch trong ngày là hoạt động mua và bán một tài sản cơ bản trong một ngày giao dịch duy nhất, tận dụng các biến động của thị trường, thường là sử dụng đòn bẩy lớn để thu lợi nhuận từ các biến động tương đối nhỏ. Các thị trường phổ biến nhất cho các nhà giao dịch trong ngày là Forex và thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư dạng này rất quan trọng vì hoạt động của họ cung cấp thanh khoản cho các thị trường mà họ giao dịch; họ cũng duy trì hiệu quả thị trường bằng chênh lệch giá. Trong các thị trường ngày nay, đa số các giao dịch trong ngày được thực hiện bởi các thuật toán giao dịch tự động.