Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Phái sinh (undefined)

Phái sinh là một công cụ tài chính không có giá trị nội tại và của chính nó; thay vào đó, giá trị của nó nó xuất phát từ một số công cụ tài chính, tài sản, chỉ số, tỷ giá hối đoái khác. CFDs, quyền chọn, hoán đổi, hợp đồng tương lai là một vài ví dụ về hợp đồng phái sinh. Vài thập kỷ qua đã chứng kiến giá trị của thị trường phái sinh tăng theo cấp số nhân, với các chi tiết của các hợp đồng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Người ta ước tính rằng thị trường phái sinh có thể trị giá tới 1,2 nghìn tỷ đô la, lớn hơn nhiều khi so sánh với tổng sản phẩm quốc tế hàng năm (GWP) chỉ khoảng 70 nghìn tỷ đô la trong năm 2012.