Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Bồ câu (undefined)

Trong kinh tế, bồ câu đề cập đến một ngân hàng trung ương hoặc cố vấn kinh tế có lợi cho các chính sách giữ lãi suất thấp, lý do lạm phát không phải là mối đe dọa sắp xảy ra đối với quốc gia hoặc khối kinh tế được đề cập. Khi những cá nhân này đưa ra tuyên bố trên báo chí về hiệu ứng này, những tuyên bố này được gọi là ‘dovish’.