Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

ECN (Mạng lưới giao tiếp điện tử) (undefined)

Mạng lưới giao tiếp điện tử cho phép nhà giao dịch nhận giá bid và ask tốt nhất khi giao dịch bằng cách tổng hợp giá từ một số nhà cung cấp thanh khoản và luôn cung cấp hai giá tốt nhất. Các lệnh ECN được chuyển thẳng đến mạng liên ngân hàng, hoàn toàn ẩn danh, mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bàn điều khiển. Khi giao dịch qua mạng ECN, nhà giao dịch có thể nhận được giá từ các nhà cung cấp khác nhau nếu đây là những nhà cung cấp cạnh tranh nhất trên thị trường.