Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 84.69% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không
Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

ECN (Mạng lưới giao tiếp điện tử) (ECN (Electronic Communication Network))

Mạng lưới giao tiếp điện tử cho phép nhà giao dịch nhận giá bid và ask tốt nhất khi giao dịch bằng cách tổng hợp giá từ một số nhà cung cấp thanh khoản và luôn cung cấp hai giá tốt nhất. Các lệnh ECN được chuyển thẳng đến mạng liên ngân hàng, hoàn toàn ẩn danh, mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bàn điều khiển. Khi giao dịch qua mạng ECN, nhà giao dịch có thể nhận được giá từ các nhà cung cấp khác nhau nếu đây là những nhà cung cấp cạnh tranh nhất trên thị trường.