Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Lịch kinh tế (undefined)

Lịch kinh tế được sử dụng để theo dõi tất cả các dữ liệu kinh tế do mỗi quốc gia và khu vực phát hành. Việc phát hành dữ liệu thường được phân loại theo tác động mà chúng có xu hướng có trên thị trường.