Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Chỉ số kinh tế (undefined)

Các chỉ số kinh tế là các báo cáo kinh tế được phát hành định kỳ bởi các quốc gia và khu vực kinh tế riêng lẻ như E.U. Chúng được các nhà đầu tư sử dụng để thử và xác định sức khỏe kinh tế tổng thể và tiềm năng đầu tư của các quốc gia và khu vực được đề cập. Thông thường việc phát hành một chỉ số kinh tế quan trọng gây ra sự gia tăng biến động của thị trường cả trong và sau khi dữ liệu được phát hành.