Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 84.72% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không
Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Chỉ số (Index)

Chỉ số là danh mục đầu tư tưởng tượng của chứng khoán đại diện cho sức khỏe tương đối của một thị trường hoặc khu vực nhất định của nền kinh tế. Ví dụ, S & P 500, là một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất của thị trường chứng khoán Mỹ, theo dõi giá trị của 500 công ty lớn nhất của Mỹ và chiếm khoảng 75% thị trường chứng khoán Mỹ. Giá trị của nó đại diện cho hiệu suất tổng hợp của tất cả các cổ phiếu bao gồm nó. Mặc dù mỗi chỉ số có phương pháp tính toán riêng của mình nhưng những gì các nhà đầu tư tìm kiếm là tỷ lệ phần trăm mà chỉ số tăng hoặc giảm trên hoặc dưới giá trị cơ bản của nó. Các chỉ số không phải là phương tiện đầu tư kỹ thuật; tuy nhiên chỉ số các quỹ tương hỗ và các quỹ giao dịch trao đổi cho phép các nhà đầu tư nắm giữ các vị trí trên tài sản thay đổi của các thành phần kinh tế được thể hiện bằng các chỉ số.