Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Lệnh đặt mua tự động (undefined)

Lệnh đặt mua tự động mở khi giá của một tài sản đạt đến mức được xác định trước. Lệnh này được sử dụng để mở một giao dịch khi thị trường chạm giá cố định mà không phải theo dõi nó cho đến khi nó thực hiện.