Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 84.69% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro không
Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Vốn (Equity)

1. Khi giao dịch, vốn chủ sở hữu của bạn là số dư tài khoản, cộng hoặc trừ khoản lãi và lỗ chưa thực hiện từ bất lệnh đang mở nào của bạn. Nó được tính như sau: Vốn chủ sở hữu=Số dư +/- Lãi/lỗ thả nổi.

2. Cổ phiếu hoặc chứng khoán khác đại diện cho quyền sở hữu của một tài sản cụ thể.