Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Phiên giao dịch Châu Âu (undefined)

Phiên Châu Âu là phiên giao dịch thứ hai của mỗi ngày giao dịch. Châu Âu giao dịch từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều giờ GMT. Những giờ này thay đổi khi thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày được áp dụng.