Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

FOMC (Ủy ban thị trường mở Cục dự trữ liên bang) (undefined)

Các thành viên của Ủy ban Thị trường mở của Cục Dự trữ Liên bang có trách nhiệm biểu quyết về mức lãi suất của Hoa Kỳ. Do đó, bất cứ khi nào một trong số họ lên kế hoạch để nói chuyện công khai, hoặc biên bản cuộc họp nội bộ của họ được phát hành, nó được coi là một chỉ số kinh tế tác động cao. Nếu tâm lý của họ có ý nghĩa sâu sắc hơn dự kiến thì có thể có tác động tích cực lên giá trị của đồng đô la Mỹ, và có tác động ngược lại khi nó kém hấp dẫn hơn dự kiến.