Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Hợp đồng kỳ hạn (undefined)

Hợp đồng kỳ hạn là các thỏa thuận riêng tư nơi người mua và người bán giải quyết một mức giá cho một tài sản cụ thể nhưng hoãn giao hàng cho đến thời điểm sau này. Đây có thể là ngày, tuần, tháng hoặc thậm chí nhiều năm trong tương lai. Khi hợp đồng đáo hạn, người mua có nghĩa vụ mua và người bán có nghĩa vụ bán với mức giá được bảo đảm trong hợp đồng, bất kể điều kiện thị trường hiện tại. Nó thường được nông dân sử dụng để đảm bảo rằng họ sẽ nhận được một mức giá đã định trước cho vụ mùa của họ trước khi thu hoạch để chống lại sự không chắc chắn về giá thị trường trong tương lai.

Other terms in this category