Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

FxPro cTrader (undefined)

cTrader là một nền tảng giao dịch ngoại hối được phát triển bởi Spotware Systems và phát hành vào năm 2011. Nền tảng cho phép người dùng giao dịch tiền tệ qua Mạng Truyền thông Điện tử (ECN), tổng hợp giá tiền tệ từ một số nhà cung cấp thanh khoản, đảm bảo rằng các nhà giao dịch luôn nhận được giá bid và giá ask cạnh tranh nhất.