Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

FxPro Vault (undefined)

Vault của FxPro là tài khoản trung tâm mà từ đó nhà giao dịch có thể chuyển tiền vào tất cả các tài khoản giao dịch khác của họ. Nó được phát triển để loại bỏ sự cần thiết phải liên tục gửi tiền vào tài khoản giao dịch, vốn có rủi ro từ các lệnh mở. FxPro Vault loại bỏ những vấn đề này, nhà giao dịch có thể gửi tiền vào Vault và sau đó phân bổ chúng cho tất cả các tài khoản giao dịch FxPro khác của họ khi cần. Ngoài ra, các quỹ được giữ trong Vault được bảo vệ hoàn toàn khỏi bất kỳ lệnh mở nào của nhà giao dịch.