Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

FxPro VPS (Máy chủ ảo) (undefined)

Dịch vụ VPS của FxPro cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập chuyên dụng vào máy chủ từ xa để tải và chạy EA của họ, khách hàng có thể giao dịch 24/5 với độ trễ giảm, thậm chí không cần phải bật máy tính riêng. Đăng ký VPS chỉ với 30 đô la mỗi tháng hoặc miễn phí cho khách hàng đủ điều kiện Tài khoản Nhà giao dịch hoạt động.