Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) (undefined)

Tổng sản phẩm quốc nội là một chỉ số kinh tế theo dõi những thay đổi trong tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi một quốc gia hoặc khu vực kinh tế (được điều chỉnh theo lạm phát). GDP cung cấp một cái nhìn toàn diện về hoạt động kinh tế và được coi là phong vũ biểu quan trọng nhất về sức khỏe kinh tế. Ngoại trừ Canada, công bố số liệu GDP của chính nó trên cơ sở hàng tháng, GDP thường được báo cáo hàng quý. Hầu hết các quốc gia phát hành ba phiên bản của số liệu GDP của họ: một báo cáo sơ bộ, một ước tính thứ hai sửa đổi, và một phiên bản cuối cùng. Mặc dù báo cáo sơ bộ không phải là chính xác nhất nhưng nó có xu hướng tác động thị trường lớn nhất do nó được phát hành đầu tiên. Khi GDP cao hơn dự kiến, nó sẽ có xu hướng tác động có lợi trên giá trị của đồng tiền được đề cập.