Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Phòng vệ rủi ro (undefined)

Phòng vệ rủi ro là cách để các nhà đầu tư giảm nguy cơ rủi ro bằng cách mở các lệnh trong hai công cụ tương quan nghịch đảo hoặc hủy bỏ lẫn nhau. Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai là 2 loại phổ biến với các nhà đầu cơ khi họ cho phép một mức giá được thỏa thuận với người mua và một trao đổi được hoãn lại cho một ngày sau đó.