Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Sản xuất công nghiệp (undefined)

Sản xuất công nghiệp là một chỉ số kinh tế báo cáo tổng giá trị sản lượng công nghiệp của một quốc gia hoặc khu vực kinh tế (được điều chỉnh theo lạm phát). Các số liệu này có tính đến sản xuất, khai thác và các tiện ích. Đây là một chỉ số có giá trị vì nó tương quan chặt chẽ với các lĩnh vực khác như việc làm, thu nhập và niềm tin của người tiêu dùng. Nó được coi là một chỉ số trùng hợp do sản xuất quá nhạy cảm với những thay đổi trong nhu cầu. Khi các con số này cao hơn dự kiến, chúng có xu hướng có tác động tích cực đến giá trị tiền tệ của một quốc gia.