Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Jawboning (undefined)

Jawboning, còn được gọi là "Đạo đức hỗn loạn", là sử dụng hùng biện để gây ảnh hưởng đến các sự kiện chính trị và kinh tế hơn là phải sử dụng để can thiệp trực tiếp thông qua pháp luật. Bài phát biểu của các ngân hàng trung ương có xu hướng rơi vào thể loại này khi họ tìm cách ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và tỷ giá hối đoái mà không có chính sách thay đổi công khai.