Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Tự do kinh tế (undefined)

Nghĩa đen là "bỏ lại một mình" trong tiếng Pháp, laissez-faire là một lý thuyết kinh tế có nguồn gốc từ thế kỷ 18, nó chống lại sự can thiệp của chính phủ. Những người ủng hộ kinh tế laissez-faire tin rằng các thị trường nên được phép tự điều chỉnh và thường chống lại các quy định, hạn chế thương mại, thậm chí là mức lương tối thiểu.