Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Đòn bẩy (undefined)

Đòn bẩy cho phép các nhà đầu tư chỉ huy một khoản đầu tư lớn hơn nhiều so với vốn của họ, cho phép họ có khả năng tăng lợi nhuận trong khi chỉ đầu tư một phần trăm giá trị tổng thể của tài sản đang đầu tư. Một trong những loại đòn bẩy phổ biến nhất là sử dụng các khoản thế chấp cho phép người mua mua các tài sản có giá trị lớn hơn số tiền đầu tư ban đầu. FxPro cung cấp cho khách hàng của mình đòn bẩy lên đến 1: 500.