Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Lệnh mua (đi dài) (undefined)

Để có lệnh mua hoặc để 'đi dài' trên tài sản, là mua với kỳ vọng rằng giá trị tài sản sẽ tăng lên.