Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Loonie (undefined)

Loonie là biệt danh thị trường của đồng đô la Canada. Nó có nguồn gốc từ Common Loon, chú chim thuộc tỉnh Ontario xuất hiện ở một bên của đồng xu một đô la Canada.