Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Thập kỷ mất mát (undefined)

Nhiều thập kỷ mất mát xảy ra sau khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, đặc biệt là sau khi bong bóng kinh tế bị vỡ. Tăng trưởng kinh tế chậm chạp, thất nghiệp cao và giá bất động sản giảm là điển hình trong những thời điểm này. Tiêu chuẩn sống so với mức trước khủng hoảng, phải mất nhiều năm để phục hồi. Những năm 1980 được coi là một thập kỷ mất mát đối với châu Mỹ Latinh (La DécadaPerdida) sau khi mức nợ của nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Thập kỷ mất mát của Nhật Bản xảy ra vào những năm 1990 do bong bóng tài sản khổng lồ bị vỡ. Những năm 2000 được coi là thập kỷ mất mát của Hoa Kỳ, do bong bóng dot-com bùng nổ vào cuối những năm 1990 sau cuộc khủng hoảng tài chính thế chấp trong nửa cuối thập niên này.