Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

MACD (Trung bình động hội tụ phân kỳ) (undefined)

MACD là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được phát triển bởi Gerald Appel trong những năm 1970. Nó được sử dụng để chỉ ra những thay đổi về động lượng, hướng và thời gian về hành động giá của một tài sản cơ bản. MACD tập trung vào mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Cái đầu tiên được gọi là đường MACD; nó được tính bằng cách trừ đi khoảng thời gian EMA26 (trung bình di chuyển theo hàm mũ), từ khoảng thời gian EMA12. Dòng thứ hai được gọi là đường tín hiệu, đây là đường EMA 9 của đường MACD. Cả đường MACD và đường tín hiệu được vẽ trên hành động giá hiện tại, và sự khác biệt giữa chúng được trình bày trong biểu đồ bên dưới.

MACD hoạt động tốt nhất trên các thị trường có xu hướng vì sức mạnh chính của nó là cảnh báo cho các nhà giao dịch về những thay đổi tinh tế về sức mạnh và hướng của xu hướng. Có ba điều chính mà các nhà giao dịch MACD tìm ra khi sử dụng chỉ báo kỹ thuật này.

1. Chênh lệch đường MACD/tín hiệu: Khi đường MACD cắt lên qua đường tín hiệu, đó là tín hiệu tăng cho thấy sự xuất hiện của một xu hướng tăng. Khi đường MACD cắt xuống qua đường tín hiệu, đó là tín hiệu giảm cho thấy xu hướng giảm đang có hiệu lực. Những đoạn giao nhau này cũng hiển thị rõ ràng trên biểu đồ, cho thấy sự khác biệt giữa hai biểu đồ.

2. Chênh lệch đường MACD/Zero: Khi đường MACD vẽ trên biểu đồ đi qua trục x, hoặc đường zero, không có sự khác biệt giữa các đường EMA nhanh (khoảng thời gian ngắn) và chậm (khoảng thời gian dài) mà tạo ra nó. Sự dịch chuyển lên trên đường zero, có nghĩa là đường EMA ngắn hạn nằm trên đường EMA dài hạn, được coi là dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều tăng giá có thể, một động thái đi xuống qua đường zero có nghĩa là EMA dài hạn ở trên đường EMA ngắn hạn, được xem là dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều giảm giá. Điều quan trọng cần lưu ý rằng trong khi một giao điểm bằng không cho biết xu hướng đảo chiều, nó cho biết ít hơn về động lượng của thay đổi này so với sự giao nhau của đường tín hiệu.

3. Khi giá của tài sản cơ bản bắt đầu phân kỳ từ đường MACD hoặc biểu đồ, tức là hành động giá di chuyển bên trên hoặc bên dưới đường MACD hoặc biểu đồ, đây có thể là dấu hiệu cho biết xu hướng hiện tại đang bắt đầu giảm.