Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Máy tính margin (undefined)

Máy tính margin của FxPro cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng và dễ dàng tính toán số tiền ký quỹ được yêu cầu để mở một lệnh nhất định. Việc tính toán được thực hiện như sau:

Số tiền ký quỹ yêu cầu=Khối lượng (Kích thước lot/Đòn bẩy * tỷ giá hối đoái của đơn vị tiền tệ của tài khoản/tiền tệ cơ sở (nếu khác với tiền tệ cơ sở trong cặp đang được giao dịch).

Nhấp vào 'Trading Calculator' trong menu bên trái để thực hiện một số tính toán giao dịch.