Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Margin Call (undefined)

Margin call là yêu cầu của nhà môi giới để nhà đầu tư gửi tiền vào tài khoản giao dịch của họ để tiếp tục có thể đảm bảo các lệnh mở.