info
Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 74.02% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro khôngCFD và Spread Betting là các công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 77.37% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD và Spread Betting với nhà cung cấp này . Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD và Spread Betting và có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ mất tiền cao hay không.
Đầu tư trách nhiệm: Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro.
Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Margin Level (Mức ký quỹ) (undefined)

Mức ký quỹ là số tiền mà một nhà giao dịch có sẵn để mở các lệnh khác. Được biểu thị bằng phần trăm, nó là tỷ lệ vốn được sử dụng để ký quỹ. Khi nó giảm xuống 100%, điều này có nghĩa là tất cả các khoản ký quỹ hiện có đang được sử dụng và không có giao dịch nào khác có thể được mở. Nó được tính như sau: Mức ký quỹ=Vốn chủ sở hữu/Số dư * 100.