Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Độ sâu thị trường (undefined)

Độ sâu thị trường đề cập đến khả năng bảo mật để lấp đầy số lượng lớn cả lệnh mua và bán mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường của sản phẩm.