Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Market Maker (MM) (undefined)

Market Maker là những nhà môi giới hoạt động như các đối tác đối với các giao dịch của khách hàng. Họ kiếm lợi nhuận từ việc đặt chênh lệch giá bid và ask, đồng thời họ cũng thu được lợi nhuận từ các khoản lỗ mà khách hàng của họ phải chịu. Họ thực hiện các giao dịch đối chọi lại với giao dịch của khách hàng, nghĩa là mua khi khách hàng bán và bán khi họ mua, nhưng Market Makers cũng quản lý rủi ro của họ bằng cách đôi khi nắm giữ lệnh hoàn toàn và giao dịch trực tiếp với khách hàng của họ.