Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Momentum (undefined)

Momentum là tốc độ tăng giá và khối lượng của tài sản, bất kể tích cực hay tiêu cực. Khi một tài sản bắt đầu vào đà, ngày càng có khả năng rằng nó sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng đó. Trong phân tích kỹ thuật động lượng, nó được gọi là dao động và được sử dụng để chỉ ra xu hướng mới nổi.