Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

NFP (Non-Farm Payroll) (undefined)

NFP là một trong những chỉ số kinh tế có ảnh hưởng nhất liên quan đến nền kinh tế Mỹ. Nó theo dõi những thay đổi về số lượng người làm việc không bao gồm lĩnh vực nông nghiệp, chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và nhân viên hộ gia đình tư nhân. Dữ liệu của tháng trước được phát hành vào ngày thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng, làm cho NFP trở thành chỉ số việc làm sớm nhất và quan trọng nhất Hoa Kỳ. Con số có thể thay đổi từ +/- 10.000 - 250.000, nếu nó hoạt động tốt hơn so với dự kiến tăng giá bình thường theo sau.