Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Phiên Bắc Mỹ (undefined)

Phiên Bắc Mỹ là phiên cuối cùng của mỗi ngày giao dịch, mở cửa từ 12 giờ trưa đến 8 giờ sáng theo giờ GMT. Những giờ này thay đổi bất cứ khi nào thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày được ghi nhận.