Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Parabolic SAR (undefined)

Parabolic SAR là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. Nó được sử dụng trong các thị trường xu hướng để xác định các điểm vào và ra, nó cũng được sử dụng để thiết lập các thông số dừng lỗ hiệu quả. Parabolic SAR được trình bày dưới dạng một loạt các dấu chấm được vẽ trên hoặc dưới giá thị trường hiện tại. Cách đơn giản nhất để đọc chỉ số này là bán khi hành động giá dưới Parabolic SAR và mua khi hành động giá ở trên nó.

Nó hoạt động bằng cách tính toán giá trị của kỳ tiếp theo bằng cách sử dụng giai đoạn hiện tại, được thêm vào hệ số tăng tốc (thường có giá trị là 0,02 và tăng thêm 0,02 mỗi lần một điểm cực cao hoặc thấp mới được đăng ký), được nhân với giá trị của Điểm cực đại đã đăng ký cuối cùng (EP) trừ đi giá trị hiện tại. Cách mà hệ số gia tốc được đặt khiến SAR hội tụ trên mức giá hiện tại khi xu hướng tiếp tục. Chỉ số này có xu hướng ngắn ngủi và chỉ có thể tiếp tục không suy giảm trong một khoảng thời gian giới hạn.