Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Lênh chờ (undefined)

Lệnh chờ là lệnh mua hoặc bán một tài sản khi nó thoả mãn các điều kiện nhất định do nhà đầu tư chỉ định. Lệnh chờ có 2 loại: lệnh giới hạn và lệnh dừng. Về cơ bản, khi đặt lệnh chờ, nhà giao dịch sẽ thông báo cho nhà môi giới rằng họ không muốn giá thị trường hiện tại, mà là họ chỉ muốn lệnh của họ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến một mức nhất định.

Lệnh giới hạn giới hạn giá mà nhà giao dịch chuẩn bị mua hoặc bán. Có hai loại lệnh giới hạn; lệnh giới hạn mua chỉ thị rằng một công cụ được mua ở một mức giá cụ thể hoặc thấp hơn, lệnh giới hạn bán chỉ thị rằng một công cụ được bán ở một mức giá giới hạn cụ thể hoặc cao hơn. Lệnh giới hạn đặc biệt hữu ích trong việc ngăn chặn trượt giá khi chúng đảm bảo rằng lệnh sẽ được khớp trong các giới hạn được chỉ định hoặc không. Nhược điểm của các lệnh giới hạn là mặc dù chúng ngăn chặn trượt giá nhưng chúng có nguy cơ không thể khớp vào những thời điểm biến động mạnh.

Lệnh dừng là các lệnh đang chờ xử lý, lệnh này cũng được mở hoặc đóng khi đạt được mức giá cụ thể. Mặc dù thường xuyên bị nhầm lẫn với các lệnh giới hạn nhưng chúng có một đặc điểm quan trọng: khi giá thị trường đạt đến mức được chỉ định mà nhà đầu tư mong muốn, lệnh thị trường sẽ được tự động đặt. Do các lệnh giới hạn như vậy bị ảnh hưởng bởi các vấn đề tương tự như Lệnh thị trường vào những thời điểm biến động cao. Bởi vì nó là lệnh thị trường, ở thời điểm biến động mạnh, lệnh khớp cũng bị ảnh hưởng bởi trượt giá và khớp lệnh kém trong một số điều kiện thị trường nhất định. Lệnh dừng mua được khớp cao hơn giá thị trường hiện tại và lệnh dừng bán được khớp dưới giá thị trường hiện tại. Lệnh dừng được sử dụng để khóa lợi nhuận, hạn chế tổn thất hoặc mất nhiều thời gian khi giá của tài sản tăng lên hay giảm xuống