info
Đầu tư trách nhiệm. Đầu tư trách nhiệm.Đầu tư trách nhiệm.CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 74.02% nhà đầu tư bán lẻ mất tiền với nhà cung cấp này. Hãy cân nhắc xem bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng chi trả cho những rủi ro khôngCFD và Spread Betting là các công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 77.37% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD và Spread Betting với nhà cung cấp này . Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD và Spread Betting và có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ mất tiền cao hay không.
Đầu tư trách nhiệm: Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro.
Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Chu kỳ (undefined)

Trong giao dịch, chu kỳ là một đơn vị tiêu chuẩn hóa thời gian được sử dụng trong việc giám sát một tài sản. Trên biểu đồ hình nến, mỗi cây nến là một chu kỳ, tùy thuộc vào khung thời gian mà nhà giao dịch quan sát, có thể là 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng tương ứng. Khi chuyển động trung bình được tính toán, dữ liệu quan sát được ở khung thời gian đó sẽ hình thành cây nến. Vì vậy, đường trung bình di động đơn giản mức 26, khung thời gian 1 giờ là giá đóng cửa của 26 giờ giao dịch cộng lại và chia cho 26. Trung bình di động 26 chu kỳ được lập biểu đồ trong khung thời gian 1 phút sẽ tính tổng giá đóng cửa của 26 phút hoạt động giao dịch và chia số này cho 26.