Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Petrodollar (undefined)

Petrodollars là đô la Mỹ kiếm được thông qua việc bán dầu. Kể từ khi dầu thô được định giá bằng đô la Mỹ, mỗi giao dịch liên quan đều dẫn đến việc đổi đô la Mỹ. Thuật ngữ này được đặt bởi Ibrahim Oweiss giữa cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 như một cách mô tả đô la Mỹ mà các quốc gia OPEC đang tích luỹ thông qua việc bán dầu của họ.