Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Pip (undefined)

Một pip (hoặc phần trăm điểm) là đơn vị nhỏ nhất khi mô tả giá trị của một cặp tiền tệ. Nó thường ở vị trí thập phân thứ tư, hoặc 1/10.000 của đơn vị tiền tệ báo giá (đồng tiền đứng sau) trong một cặp. Trong trường hợp đồng yên Nhật, nó là vị trí thập phân thứ hai, hoặc 1/100 của đồng tiền báo giá trong cặp JPY. Ngày nay nhiều cặp tiền tệ được tính đến năm chữ số thập phân, vị trí thập phân thứ năm này thường được gọi là ‘pipette’.