Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Máy tính pip (undefined)

Máy tính Pip giúp nhà giao dịch xác định giá trị giao dịch trên mỗi pip bằng loại tiền tệ trong tài khoản giao dịch của họ. Điều này giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Máy tính pip của FxPro rất dễ sử dụng và hoạt động bằng cách nhập kích cỡ giao dịch (Lot size) đang được sử dụng, cặp tiền tệ được giao dịch và loại tiền tệ của tài khoản giao dịch.