Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Gía trị Pip (undefined)

Giá trị pip liên quan đến giá trị của mỗi pip trong một giao dịch nhất định, được chuyển đổi thành loại tiền tệ tài khoản của nhà giao dịch. Tính toán giá trị pip rất quan trọng đối với nhà giao dịch vì nó giúp họ xác định chính xác mức độ biến động giá cả, dù nhỏ nhưng cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận và thua lỗ của họ. Việc tính toán được thực hiện như sau: Giá trị pip=(một pip/tỷ giá hối đoái) * kích thước lot. Nhấp vào 'Trading Calculator' trong menu bên trái để thực hiện các phép tính và xem các ví dụ thực tế.