Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

PMI (Chỉ số quản lý thu mua) (undefined)

Chỉ số Quản lý thu mua là chỉ số kinh tế hàng đầu có được bằng cách khảo sát chéo các nhà quản lý mua hàng tư nhân trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng và dịch vụ. Cuộc khảo sát là các câu hỏi liên quan đến các điều kiện kinh doanh bao gồm sản xuất việc làm, giá cả, đơn đặt hàng mới, giao hàng và hàng tồn kho. Kết quả trên 50 cho thấy các ngành đang mở rộng so với tháng trước, kết quả dưới 50 có nghĩa là các ngành này đang chững lại