Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

PPI (Chỉ số giá sản xuất) (undefined)

Đây là chỉ số kinh tế hàng đầu theo dõi giá thay đổi của hàng hóa và dịch vụ do nhà sản xuất bán ra hàng tháng. PPI là một chỉ số quan trọng của lạm phát tiêu dùng vì giá sản xuất cao hơn sẽ khiến người tiêu dùng bị tác động trực tiếp. Khi báo cáo này được công bố trước CPI (chỉ số giá tiêu dùng), nó sẽ có nhiều tác động đến thị trường do hai báo cáo có mối tương quan cao. Một con số PPI cao hơn dự báo sẽ có xu hướng có tác động tích cực lên giá trị của đồng tiền được đề cập.