Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Báo giá lại (undefined)

Báo giá lại diễn ra khi một nhà môi giới không thể xác nhận giao dịch được khớp tại một giá bid hoặc ask nhất định. Hành động này có xu hướng xảy ra ở các thị trường biến động, đặc biệt khi một chỉ số kinh tế có tác động mạnh được công bố. Trong trường hợp này, vào thời điểm giao dịch được nhận, giá có thể đã thay đổi, làm cho nhà môi giới cần phải báo giá lại giá khác cho nhà giao dịch. Thông thường, báo giá lại sẽ liên quan đến giá ask (giá bán ra) cao hơn và giá bid (giá mua vào) thấp hơn.