Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Thân nến (undefined)

Thân nến là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ thanh chính tạo thành mỗi cột trên biểu đồ hình nến. Nó không bao gồm bóng, hoặc bấc được thấy ở trên và bên dưới nó.