Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Tiền dự trữ (undefined)

Đơn vị tiền tệ dự trữ là tiền tệ được nắm giữ bởi các ngân hàng trung ương lẫn thương mại nhằm phục vụ cho các khoản nợ, mua hàng hóa (thường có giá bằng đồng tiền dự trữ) và ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Đồng tiền dự trữ để giảm thiểu rủi ro tỷ giá hối đoái. Kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, đồng đô la Mỹ đã trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới.