Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Ngưỡng kháng cự (undefined)

Khi biểu đồ xuất hiện mức kháng cự của tài sản tức là ở đó, thị trường có vẻ rất khó hoặc không có khả năng vượt qua. Nói cách khác, nó là một mức mà tại đó có thể thực hiện hành động bán. Các nhà giao dịch thường sử dụng các mức cao gần nhất để vẽ đường kháng cự trên các biểu đồ mà họ đang theo dõi vì chúng có thể là các chỉ báo tốt về sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra. Càng nhiều lần giá của một tài sản không vượt qua được ngưỡng kháng cự thì càng củng cố mức kháng cự đó.