Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Thoái lui (undefined)

Khi hành động giá di chuyển theo hướng ngược lại của xu hướng thịnh hành, nó được coi là thoái lui