Trung tâm trợ giúp FxPro-Thuật ngữ

Đảo chiều (undefined)

Đảo chiều là một sự thay đổi hoàn toàn với xu hướng hiện tại. Nếu cổ phiếu có xu hướng tăng lên, thì sự đảo chiều đánh dấu sự khởi đầu của xu hướng giảm. Nếu ngược lại thì đảo chiều sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng tăng mới. Đảo chiều có xu hướng bền vững hơn pullbacks hoặc retracements.